English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

20. 1. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

20. 1. – literatura a duchovní život od 19 h

21. 1. – zkouška sboru od 19 h

21. 1. – modlitby matek od 19 h

21. 1. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

22. 1. – přednáška Křesťan a práce od 19 h

23. 1. – naboženství od 17 h

23. 1. – úklid kostela od 18.45 h 

23. 1. – společenství mladší mládeže od 19 h

23. 1. – beseda o situaci a možnosti přijetí nezaopatřených dětí z řeckých uprchlických táborů od 19 h

23. 1. – setkání katechumenů od 19 h

23. 1. – seminář o duchovním životě od 19 h

23. 1. – kontemplace v kryptě od 20 h

26. 1. – nácvik ministrantů od 10.30 h 

26. 1. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

26. 1. – modlitby chval od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 18. ledna 2020

sobota 1. týdne v mezidobí
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Dnešní liturgie:
1. čtení: 1Sam 9,1-4.17-19;10,1a
Žalm: Zl 21
Evangelium: Mk 2,13-17


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:3018:00  zpovídání

  • 17:3018:00  modlitba růžence

  • 18:0018:45  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Oprava vnějšího pláště kostela

V letošním roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – zahajujeme generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Více zde >>