English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

V neděli 16. února odpoledne odjíždí otec Jan s mládeží na jarní prázdniny na běžky a bude  do soboty 22. února nepřítomen

V následujícím týdnu – z důvodu jarních prázdnin Prahy 1 až 5 – odpadají všechny pravidelné farní aktivity pro děti a mládež

 

17. 2. – literatura a duchovní život od 19 h

18. 2. – modlitby matek od 19 h

18. 2. – zkouška sboru od 19 h

19. 2. – není teologický klub 

20. 2. – úklid kostela od 18.45 h 

20. 2. – setkání katechumenů od 19 h

20. 2. – seminář o duchovním životě od 19 h

20. 2. – kontemplace v kryptě od 20 h

23. 2. – sbírka Haléř sv. Petra při všech bohoslužbách 

23. 2. – modlitby chval od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 18. února 2020

úterý 6. týdne v mezidobí
sv. Simeon

Dnešní liturgie:
1. čtení: Jak 1,12-18
Žalm: Zl 94
Evangelium: Mk 8,14-21


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:3018:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

21. března – postní duchovní obnova s P. Matúšem Kocianem

Postní duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 21. března 2020 odpoledne (začne první přednáškou ve 14 hod. v besídce a bude zakončena mší svatou od 18 hod. v kostele). Obnovu povede P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., farář u sv. Matěje v Praze-Dejvicích, kněz a entomolog.

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021. Více zde >>

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ - PŮSOBENÍ MANIPULATIVNÍ SEKTY V OKOLÍ KOSTELA !

Již delší dobu v Praze a v poslední době intenzivněji přímo i před naším kostelem, a to navíc v čase kolem bohoslužeb, operují členové jihokorejské sekty Sinčchondži. Zaměřují se především na mladé křesťany, zejména na děvčata. Pod různými záminkami (například pod záminkou pomoci při vyplňování dotazníku ke školní práci či výzkumu veřejného mínění nebo třeba i formou nabídky společného studia bible) se snaží s oběťmi navázat kontakt a pak je začít – už při dalších osobních setkáních – manipulovat směrem ke členství v sektě. Zrádným může být i to, že členové sekty zprvu působí jako příslušníci nějaké protestantské misijní církve, kterými ale nejsou… Je tedy třeba dát opravdu pozor a upozornit zejména mládež na toto nebezpečí a nabádat ji k bdělosti, respektive k vlídnému ale okamžitému a jasnému odmítnutí.
Manipulativní praktiky sekty Sinčchondži přibližuje např. série článků na Aktuálně.cz: 1, 2 a 3.